pmn
Logo

Verdiskapende teknisk
eiendomsforvaltning

---

Property Management Norge bistår og leverer ledende tjenester innen tekniskforvaltning av eiendom.


Som utleier eller gårdeier er du opptatt av å ta vare på eiendommen og leietakerne. Det stilles store krav til eier/utleier fra offentlige myndigheter, herunder økt krav til dokumentasjon innenfor blant annet, Internkontroll-brann, Internkontroll-VVS, internkontroll-legionella mm. I tillegg stilles det i dag generelt vesentlig større krav fra leietakerne i forhold til løpende oppfølging, arealenes standard, felleskostnader, fokus på miljø og energieffektive bygg. Ta kontakt så sørger vi for å ivareta dette for deg.

Eiendommer vi forvalter