pmn

Bjerke utvikling (Refstadveien 60 - 74)

Type

Kontor/Handel/lager

Kvm.

10 600