pmn

Ny eiendom under forvaltning

Porteføljen vokser. Vi forvalter nå også eiendommen i Refstadveien 60-72.